X
Menu
X

Media

Bordspel over sociale media en digitaal burgerschap helpt zorgteams bij ontwikkeling van teamvisie.

Veel teams hebben behoefte aan kennis en vaardigheden over sociale media en digitaal burgerschap om mensen met een verstandelijke beperking hierin goed te kunnen begeleiden. Het Slim met Media visiespel was er al voor teams binnen het onderwijs en de bibliotheken. Nu is er dus ook een variant gemaakt voor teams werkzaam in de zorg.

Samen met begeleiders van Amerpoort is er de afgelopen maanden gewerkt aan de vertaalslag naar de zorg. “In juni staan twee pilots gepland waarbij we de zorgvariant van het visiespel gaan uitproberen op twee zorglocaties, aldus Karin Sieders, mediacoach en spelontwikkelaar van Slim met Media. “De leerervaringen uit de pilots nemen we mee voor de definitieve versie van het visiespel”.

Begeleidster woonlocatie: “we moesten nu toch echt eens wat met het internet en sociale media, tot nu toen doen we maar wat, fijn dat we nu werken aan een werkwijze waar we samen aan gewerkt hebben”

Samen in gesprek
Teams bij Amerpoort konden al langer met vragen over mediawijsheid terecht bij de collega’s van het Consultatieteam Client, Internet en Sociale Media (kortweg CIS). Sonja Heijkamp, projectcoördinator van het CIS: “We merken dat er een grote behoefte is aan meer visie en beleid op dit thema. Ik kende het visiespel voor het onderwijs en zag kansen voor de zorg en het in het bijzonder voor Amerpoort, omdat we mediawijsheid en digitaal burgerschap heel serieus nemen.”

Het spel wordt gespeeld met een zorgteam van een zorg locatie. Tijdens het spel gaat het team op een leuke en interactieve manier met elkaar in gesprek over herkenbare situaties omtrent sociale media. Wat doe je bijvoorbeeld als een cliënt jou uitnodigt op Facebook en hoe ver ga je in het verlenen van zorg als het gaat om digitale hulpvragen bijvoorbeeld bij online bankzaken. Het spel helpt begeleiders bij de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en werkwijze binnen het team.

Ambulant begeleider: “mijn cliënten zijn constant online, ik heb alleen geen idee wat ze daar doen, goed om een keer met het team hier stil bij te staan”.

Medewerkers van Amerpoort kunnen met vragen terecht bij het CIS-team via CIS@amerpoort.nl.

Meer informatie over het Slim met Media visiespel voor de zorg is te vinden op de website slimmetmedia.nl.

Bron: Slim met Media

Bron: Amerpoort

Bron: Mediawijzer: http://www.mediawijzer.net/lvbpublicatie/
Het ontbreekt aan een duidelijke visie op hoe kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zich verhouden tot media. Dat is de conclusie van de publicatie ´Media en kinderen met een LVB’ dat vandaag tijdens een minisymposium in Zwolle is overhandigd aan Simone van Ruth, lid van de Raad van Bestuur van MEE. Het rapport is tot stand gekomen na onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Mediawijzer.net en analyseert wat nodig is om kinderen met een licht verstandelijke beperking beter te betrekken bij mediawijsheid. Volgens professor Peter Nikken, één van de auteurs, zijn er weliswaar allerlei initiatieven om kinderen met een LVB goed om te kunnen laten gaan met sociale media. “Maar veel professionals missen handvatten en kennis van mediawijsheid om dit mediagebruik goed te kunnen begeleiden”, aldus Nikken.
Overhandiging lvb publicatieOverhandiging van het rapport door Peter Nikken (hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit en hoofddocent bij hogeschool Windesheim) Mary Berkhout (programmamanager Mediawijzer.net) aan Simone van Ruth, lid van de Raad van Bestuur van MEE.

Op het gebied van mediagebruik vormen kinderen met een licht verstandelijke beperking een kwetsbare groep. In 2011 concludeerde het Europese onderzoek ´EU Kids Online´ al dat jongeren met mentale beperkingen vijftien procent meer kans lopen om online in problematische situaties terecht te komen dan hun leeftijdsgenoten. “Dat onderzoek is nu een paar jaar oud en sindsdien zijn apps als Instagram, WhatsApp en Snapchat onder jongeren nog veel populairder geworden”, licht Peter Nikken toe. Meer kennis over deze groep en hun relatie tot media is dringend nodig, zo stelt Nikken dan ook.

Mediagebruik biedt veel kansen

Kinderen met een LVB ervaren diverse hindernissen bij het gebruik van (nieuwe) media. Dit kan variëren van een lager taalbegrip tot een verminderd besef van normen en waarden. Ook kunnen deze kinderen meer moeite hebben om hun impulsen te beheersen, wat verslavingsgevoeligheid voor het gebruik van internet en sociale media in de hand kan werken. “Maar het gaat ons niet alleen om de risico’s”, benadrukt Nikken. “Media bieden kinderen met een licht verstandelijke beperking óók enorm veel kansen. Bijvoorbeeld als het gaat om het vergroten van hun zelfstandigheid of het eenvoudig opdoen van sociale contacten.”

Opdat kinderen met een LVB optimaal van deze mogelijkheden kunnen profiteren is het zaak om helder te krijgen wat voor ondersteuning of begeleiding hierbij gewenst is, zo concluderen de onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut. In de vandaag gepresenteerde publicatie is een aantal aanbevelingen opgenomen om dit te bevorderen. Zo stellen de onderzoekers onder meer voor om vanuit werkveld en opleiding nauwere samenwerkingsverbanden aan te gaan en zo mediawijsheid bij kinderen met een LVB verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt onder meer geadviseerd om een interactieve helpdesk voor ouders, begeleiders en kinderen op te richten.

Download de publicatie ‘Media en kinderen met een LVB – Een analyse van wat er al is en wat nog nodig is om kinderen met een LVB te includeren bij mediawijsheid‘.

Over het minisymposium

Het minisymposium ‘Mediawijsheid en digitalisering, doelgroep LVB‘ is een initiatief van MEE IJsseloevers en MEE Veluwe in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Aan bod kwamen ontwikkelingen, risico’s én kansen rondom mediawijsheid en digitalisering voor de LVB-doelgroep.

Stimuleringsregeling 2016: gericht op kwetsbare kinderen en jongeren

Voor de Mediawijzer.net Stimuleringsregeling 2016 zijn we op zoek naar projecten die er toe bijdragen dat kinderen en jongeren die om welke reden dan ook – fysiek, geestelijk, maatschappelijk – extra kwetsbaar zijn, mediawijzer gemaakt worden en daardoor beter aan onze mediasamenleving kunnen meedoen. Er is een bedrag van maximaal 110.000,- beschikbaar. De inschrijving start op 14 maart en de deadline is 6 juni 2016. De uitslag wordt bekend gemaakt op 29 juni.

» Meer informatie over de Stimuleringsregeling 2016
» Lees ook: ‘Geopend: Stimuleringsregeling 2016 gericht op kwetsbare kinderen en jongeren
» Tip voor professionals: Toolbox Mediaopvoeding: Media? Gewoon opvoeden!