X
Menu
X

Klachtenregeling

DeTweetFabriek biedt op professionele wijze een training, workshop of advies aan al onze klanten. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend. U hebt een klacht. U kunt dit het beste direct en open bespreken met de betreffende medewerker. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. DeTweetFabriek zal er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid zo snel mogelijk af te handelen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Als een gesprek niet heeft geleid tot een oplossing dan kunt u via het mailadres info@detweetfabriek.nl een klacht indienden. U kunt indien gewenst een voorbeeldbrief van het juridisch loket gebruiken om een klacht in te dienen gebruiken. Dit kan tot twee weken na het volgen van een training of workshop. Vermeld bij uw klacht uw naam, woonplaats, organisatie en de training of workshop die u gevolgd heeft.

December 2019