X
Menu
X

Privacyverklaring

Privacyverklaring en klachtenregeling

DeTweetFabriek gevestigd in De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zijn op te vragen via info@detweetfabriek.nl  of  via het contactformulier op de website; www.detweetfabriek.nl

Sonja Heijkamp-Lammers is de Functionaris Gegevensbescherming van DeTweetFabriek en is te bereiken via info@detweetfabriek.nl

Persoonsgegevens

DeTweetFabriek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam contactpersoon
  • Adresgegevens van de organisatie waar uw werkzaam bent
  • Telefoonnummer van de organisatie waar uw werkzaam bent
  • E-mailadres van de organisatie waar uw werkzaam bent

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

DeTweetFabriek heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Op de website in het tabblad portfolio vermelden wij enkel uw organisatie en regio waar onze dienst is uitgevoerd. Er wordt zonder toestemming geen beeldmateriaal gebruikt op onze website. Indien u bezwaar hebt en/of denkt  dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@detweetfabriek.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Doel, grondslag persoonsgegevens

DeTweetFabriek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen om contact te leggen.
  • Indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten bij u af te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling

Bewaartermijn

DeTweetFabriek hanteert een bewaartermijn van 7 jaar van uw persoonsgegevens. Het eerste contactmoment geldt hierbij als start.

Delen van persoonsgegevens met derden

DeTweetFabriek verkoopt uw gegevens niet aan derden. Indien het verbinden van mensen uit dezelfde organisatie nuttig lijkt, zal alleen na overleg, DeTweetFabriek contactgegevens delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DeTweetFabriek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DeTweetFabriek. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@detweetfabriek.nl

Klacht indienden m.b.t uw privacy

DeTweetFabriek biedt op professionele wijze een training, workshop of advies aan al onze klanten. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend. U hebt een klacht. U kunt dit het beste direct en open bespreken met de betreffende medewerker. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. DeTweetFabriek zal er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid zo snel mogelijk af te handelen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Als een gesprek niet heeft geleid tot een oplossing dan kunt u via het mailadres info@detweetfabriek.nl een klacht indienden. Dit kan tot twee weken na het volgen van een training of workshop. Vermeld bij uw klacht uw naam, woonplaats, organisatie en de training of workshop die u gevolgd heeft. DeTweetFabriek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

DeTweetFabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw contactgegevens staan op een met wachtwoord beveiligde digitale omgeving. Uw persoonsgegevens gaan nooit mee op een USB stick of op geprinte documenten. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Klachtenregeling deTweetFabriek

DeTweetFabriek biedt op professionele wijze een training, workshop of advies aan al onze klanten. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend. U hebt een klacht. U kunt dit het beste direct en open bespreken met de betreffende medewerker. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. DeTweetFabriek zal er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid zo snel mogelijk af te handelen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Als een gesprek niet heeft geleid tot een oplossing dan kunt u via het mailadres info@detweetfabriek.nl een klacht indienden. Om uw klachtenbrief te verzenden kunt u via dit mailadres ook het postadres opvragen. 

U kunt indien gewenst een voorbeeldbrief van het juridisch loket gebruiken om een klacht in te dienen gebruiken. Dit kan tot twee weken na het volgen van een training of workshop. Vermeld bij uw klacht uw naam, woonplaats, organisatie en de training of workshop die u gevolgd heeft.

December 2019