X
Menu
X

Portfolio

EDIT TITLE
De Rading
De Rading
In opdracht van Rino Groep verzorgde deTweetFabriek de digitale training “Social Media in de begeleiding van jongeren’ Lees meer over deze training op de site van Rino Groep https://www.rinogroep.nl/opleiding/5955/sociale-media-in-de-begeleiding-van-jongeren.html
Gemeente Tubbergen
Gemeente Tubbergen
In opdracht van Bureau Jeugd en Media ondersteunde deTweetFabriek bij een inspirerende dag voor alle basisscholen in de gemeente Tubbergen.
MediaJungle
MediaJungle
DeTweetFabriek is actief betrokken bij de ontwikkelingen van het blendend bordspel MediaJungle. Het spel helpt het gesprek aan te gaan en te leren over sociale media en internet. Meer informatie 
Netwerk Mediawijsheid
Netwerk Mediawijsheid
DeTweetFabriek is onderdeel van de adviesgroep die een bijdrage levert aan het meerjarenplan van Netwerk Mediawijsheid . Met name op het onderdeel “kwetsbare doelgroepen” zijn we actief op inhoud betrokken. Het dossier over het meerjarenplan staat op de site van Netwerk Mediawijsheid.
Practoraat Mediawijsheid
Practoraat Mediawijsheid
DeTweetFabriek werkt 1,5 jaar achter de schermen mee aan de inhoud van het keuzedeel “de Mediawijze zorg en welzijnsprofessional’. Dit keuzedeel is vanaf september 2020 beschikbaar voor MBO opleidingen. Bekijk hier de inhoud van het keuzedeel Meer over het practoraat Mediawijsheid
Youz
Youz
Bij Youz verzorgde wij twee actieve teamdagen rond mediaopvoeding. Naast het delen van kennis over sociale media en internet is er door beide teams actief gewerkt aan een gezamenlijke visie, taakstelling en werkwijze rond mediaopvoeding op de groepen.
Lestival ECP
Lestival ECP
DeTweetFabriek verzorgde tijdens het Lestival van het ECP in opdracht van Netwerk Mediawijsheid een workshop met de titel “help, mijn cliënt gaat online”. Voor wie er niet bij kon zijn heb ik een deel van de inhoud verwerkt in het artikel  ‘8 redenen om aan de slag te gaan met mediawijsheid in de zorg’.
Volt Vleuten
Volt Vleuten
In opdracht van Bureau Jeugd en Media verzorgde deTweetFabriek samen met 7 collega’s gastlessen op Volt te Vleuten. In acht klassen is er tegelijkertijd een ochtend gesproken over de impact van sociale media op je leven. Er zijn door de leerlingen leuke vlogs en memes gemaakt. Na de lessen zijn we getrakteerd op een heerlijke lunch door de brugklassen.
Maeykehiem
Maeykehiem
DeTweetFabriek verzorgde in 2019 voor 25 begeleiders van Maeykehiem in Friesland een training over mediawijsheid. In 2020 is er verder gewerkt aan een visie en werkwijze.
Wikiwijs VSO
Wikiwijs VSO
Op de site www.wikiwijs.nl staan veel leermaterialen. DeTweetFabriek heeft een bijdrage geleverd door het aanleveren van de content voor de VSO leermiddelen verzameling die nu ook op de site te vinden is.
Lijn 5
Lijn 5
Voor Lijn 5 verzorgde deTweetFabriek in opdracht van Bureau Jeugd en Media samen met DNL theater een inspiratiemiddag over mediaopvoeding. Informatie wisselde af met herkenbare situaties gespeeld door twee acteurs.
Luca Praktijkschool
Luca Praktijkschool
DeTweetFabriek verzorgde in opdracht van Bureau Jeugd en Media een gastles over Sociale Media aan de leerlingen. Samen in gesprek over media en samen afspraken maken over hoe je met elkaar omgaat op sociale media. Wat is er hard gewerkt!
Windesheim
Windesheim
Bij Windesheim verzorgde deTweetFabriek meerdere gastlessen bij de opleiding Expertcoach Media.
ECP-Digivaardig in de zorg
ECP-Digivaardig in de zorg
Bij de werkconferentie Digivaardig in de zorg van het ECP verzorgde ik een korte presentatie over hoe Mediawijsheid bij Amerpoort geïmplementeerd wordt. Tevens ben ik redactielid van de portefeuille Sociale Media op de site www.digivaardigindezorg.nl
Wijkkracht
Wijkkracht
Wijkkracht organiseerde voor een grote groep sociaal werkers uit de regio een inspiratiemiddag over mediaopvoeding. DeTweetFabriek verzorgde een lezing in samenwerking met de mediacoach van Wijkkracht.
Het Raamwerk
Het Raamwerk
Eind oktober verzorgde deTweetFabriek in opdracht van Bureau Jeugd en Media een inspiratiemiddag bij een prachtige zorg locatie in Katwijk. Een grote groep begeleiders is bijgepraat over sociale media en internet. Aan de hand van ingebrachte casussen is iedereen weer op weg geholpen met een aantal herkenbare dilemma’s van mediaopvoeding.
Parc Spelderholt
Parc Spelderholt
In opdracht  van Bureau Jeugd en Media verzorgde deTweetFabriek opnieuw een tweetal bijeenkomsten bij Parc Spelderholt. Ditmaal twee teamtrainingen voor begeleiders van de studenten die wonen en werken bij Spelderholt. Kennis uitwisselen, bijpraten, vragen stellen, meningen delen en uitspreken wat je wil, verwacht en hoopt van jezelf, de collega’s en de organisatie. De uitkomsten zijn in een adviesrapport naar de organisatie gegaan.
Aveleijn
Aveleijn
Aveleijn organiseerde op 25 september een innovatiemarkt in Hengelo. Naast een markt met veel handige tool en een workshop met Phi gaf ook deTweetFabriek meerdere workshops over sociale media. De opgehaalde visie, mening en ideeën tijdens de workshop gaan mee in de ontwikkeling van een visie en beleid bij Aveleijn. Op 18 oktober verzorgde Aveleijn een referaat voor zorgverleners uit de regio. DeTweetFabriek gaf een lezing over mediawijsheid en het belang van mediaopvoeding.
LVB Congres
LVB Congres
Op 18 september was het 9e jaarcongres LVB in Zwolle. DeTweetFabriek verzorgde samen met Anke van Breugel van ASVZ & Digimant een workshop over het nieuwe bordspel de MediaJungle. Na een korte dialoog met de deelnemers over het belang van mediaopvoeding konden de deelnemers het spel zelf even uittesten. Meer info over de MediaJungle staat hier 
De Seizoenen
De Seizoenen
Op 13 en 27 september verzorgde deTweetFabriek een teamtraining over mediawijsheid op de Corisberg in Heerlen. Beide dagen spraken we over sociale media, innovatie en zorgtechniek en de impact daarvan op het werk van begeleiders in de gehandicaptenzorg. De trainingen sloten we af met een actief ganzenbord met dilemma’s van alledag. DeTweetFabriek heeft de uitkomsten beschreven in een adviesrapport waar de organisatie weer verder mee kan.
Reinaerde
Reinaerde
Donderdag 24 mei ging deTweetFabriek op bezoek bij een woonlocatie van Reinaerde. Het gesprek met de aanwezige cliënten ging over sociale media. In drie werkvormen bespraken we de leuke en minder leuke kanten van het internet. Voldoende voor iedereen om daarna verder te kunnen praten over je wensen en grenzen op het internet met de vaste begeleiders.
Radar
Radar
Donderdag 17 mei was deTweetFabriek te gast bij Stichting Radar in Zuid Limburg. Samen met 30 medewerkers is er gesproken over mediawijsheid, inspiratie opgedaan over de digitalisering, de risico’s verkent en zijn er meningen, ervaringen en ideeën besproken over een methodische aanpak van mediawijsheid binnen de organisatie.
Hogeschool Zeeland
Hogeschool Zeeland
Op 14 mei verzorgde deTweetFabriek in opdracht van Bureau Jeugd en Media een gastles in Vlissingen. Een klas vol studenten van de opleiding Opvoedcoach hebben zich 2 lessen verdiept in mediaopvoeding. Samen met de docent is er een compleet programma gemaakt met theorie, verkenning van de toolbox van het NJI, mediaopvoeding.nl enz. We hebben middels theatersport rollenspellen gedaan om te ontdekken welke invloeden er zijn bij keuzes die je maakt bij mediaopvoeding.
Parc Spelderholt
Parc Spelderholt
Voor Bureau Jeugd en Media verzorgde deTweetFabriek op 20 April een oudermiddag op het uniek Parc Spelderholt . Ruim 25 enthousiaste ouders van de studenten van de Spelderholt Academie waren aanwezig. Wat is mediawijsheid nu precies? Welke kansen en risico’s zien ouders? Wat voor mediaopvoeder ben je eigenlijk? En waar kan je terecht met vragen over opvoeden in media en waar als het mis is gegaan online?
Gezinspiratieplein
Gezinspiratieplein
In Maart 2018 verzorgde deTweetFabriek een studieochtend voor ruim 20 gezinshuisouders in de Glind. We hebben elkaar bijgepraat, geïnspireerd en ervaringen en opvoedingsmogelijkheden besproken.
Pluryn
Pluryn
Eind januari verzorgde DeTweetFabriek een actieve workshop op een woon-en behandel locatie van JP Heije van Pluryn.  Samen met 10 jongeren in gesprek over sociale media, internet en de toekomst.  Met hulp van de twee aanwezige begeleiders konden we het voor iedereen een leuke en veilige avond maken. Een vraag stond er centraal; is internet nou leuk of niet leuk? Begeleidster Esther zei er het volgende over op LinkedIn de deelnemers stuurde deze foto van hun evaluatie van de avond.
Inayazorg
Inayazorg
In januari verzorgde DeTweetFabriek in opdracht van Mira Media een training aan de begeleidsters bij Inayazorg te Utrecht. Centraal stond de ontwikkeling van een organisatie brede visie en werkmethodiek rond internet en sociale media. In 2019 is het traject afgerond met persoonlijke coachingsgesprekken met de begeleidsters.
Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden
Op 16 januari gaf Rogier de Groot van Hogeschool Leiden een lezing over zijn onderzoek bevindingen over mensen met een lvb en internet. Tijdens de bijeenkomst verzorgde DeTweetFabriek namens Amerpoort een stand op “de MediaMarkt”. Een stand vol met alle tools en ontwikkelingen die er zijn op het gebied van Mediawijsheid binnen de gehandicaptenzorg. Meer over het Consultatieteam bij Amerpoort lees je hier
’s Heerenloo
’s Heerenloo
In December verzorgde DeTweetFabriek in opdracht van Bureau Jeugd en Media een studiemiddag voor 20 begeleiders van ’s Heerenloo uit Noordwijk over de online kansen en risico’s van het internet.
Philadelphia
Philadelphia
Eind november stond er bij Philadelphia het Festival van de Toekomst op het programma. DeTweetFabriek reisde in opdracht van Bureau Jeugd en Media af naar Hommerts in Friesland voor drie workshops over online met een licht verstandelijke beperking. De centrale vraag was: ‘wat is er nodig om jongeren met een licht verstandelijke beperking wegwijs te maken in de wereld van sociale media’.
Digimant
Digimant
In november 2017 nam DeTweetFabriek deel aan de content dag van de Digimant. Samen met een flinke club experts op  het gebied van Mediawijsheid is er content aangeleverd voor het nieuwe blended bordspel. Meer over de Digimant .
Stichting De Okkernoot
Stichting De Okkernoot
In november 2017 reisde DeTweetFabriek af naar Zeeuws-Vlaanderen. Cliënten, verwanten, begeleiders en bestuur volgenden een presentatie over Mediawijsheid. Daarna is er in mini-workshops verder gewerkt aan het ontdekken van materiaal en de visie van de organisatie.
Kennisnet & Mijn Kind Online
Kennisnet & Mijn Kind Online
Kennisnet heeft in samenwerking met Mijn Kind Online een nieuwe brochure gemaakt over mediaopvoeding aan kinderen met een licht verstandelijke beperking. DeTweetFabriek heeft een bijdrage mogen leveren aan de inhoud van de brochure.  Hier is hij te downloaden.
Leids Congres Bureau – Zorgtechnologie en Domotica in de langdurige zorg
Leids Congres Bureau – Zorgtechnologie en Domotica in de langdurige zorg
Op 5 september sprak DeTweetFabriek samen met Jethro Hardeman namens Amerpoort op het congres Zorgtechnologie en Domotica in de langdurige zorg. Samen met de 40 deelnemers hebben we een experiment gedaan om te ervaren of het samen op 1 lijn komen over E-Health makkelijk gaat. Aansluiten hebben we een korte weergave gegeven over hoe er binnen Amerpoort vorm wordt gegeven aan het InnovatieLab en het consultatieteam Client, Internet en Sociale Media.
ECPET – Defence For Children
ECPET – Defence For Children
ECPAT Youth Group gaat in Rotterdam op het speciaal onderwijs lessen verzorgen over media. DeTweetFabriek gaf hen een masterclass over wat een Licht Verstandelijke Beperking voor invloed heeft op hun lessen. We hebben samen nagedacht hoe je bijvoorbeeld het zeer abstracte begrip “privacy” goed kunt uitleggen.
SBO Merlijn
SBO Merlijn
Op 23 februari verzorgde DeTweetFabriek in opdracht  van Bureau Jeugd en Media een studiedag op SBO Merlijn in Den Haag. Na het plenaire gedeelte hebben de docenten in verschillende mini-workshops gezamenlijk gewerkt aan een aantal doelen.
Abrona
Abrona
Op woensdag 8 februari 2017 gaat deTweetFabriek bij lunch café Kunst en Koffie in Kockengen een leuke actieve workshop verzorgen aan alle medewerkers. Wat is er wel en niet leuk aan internet en wat zullen we afspreken over omgaan met elkaar op sociale media?
Dimence Jeugd GGZ
Dimence Jeugd GGZ
Op 20 en 28 juni 2016 verzorgde deTweetFabriek in opdracht van Bureau Jeugd en Media een geaccrediteerde training over Zorg en Media aan ruim 20 medewerkers van Dimence Jeugd GGZ in Zwolle.
Cordaad Welzijn
Cordaad Welzijn
De werkers van Cordaad Welzijn zijn door DeTweetFabriek een dagdeel bijgepraat over mediawijsheid en sociale media. Daarnaast is er actief aandacht geweest voor samenwerken aan sociale media met doelstellingen om nog beter online te kunnen (samen)werken.
Familieraad Gooi en Vecht
Familieraad Gooi en Vecht
Op 13 april verzorgde de familieraad Gooi en Vecht een thema avond over de gevaren van Sociale Media. De focus lag deze avond op de vervelende kanten van sociale media die plaats kunnen vinden. DeTweetFabriek verzorgde een lezing over de risico’s van het internet, maar vergat natuurlijk ook  niet de leuke kanten ervan. Meer over deze avond lees je hier .
Nederlands Jeugdinstituut
Nederlands Jeugdinstituut
In Maart 2016 komt er een nieuwe publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut en Mediawijzer over ‘Media en Kinderen met een LVB’ . Aan deze publicatie heeft DeTweetFabriek een grote bijdrage mogen leveren.
Stichting Zorgboeren Zuid Holland
Stichting Zorgboeren Zuid Holland
Voor Stichting Zorgboeren Zuid Holland verzorgde DeTweetFabriek een workshop aan 30 zorgboeren over sociale media, internet en hoe daarmee om te gaan tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
Lister
Lister
Voor Lister verzorgde DeTweetFabriek een workshop op de Nieuwjaars conferentie in Nieuwegein en een inspiratiesessie voor de medewerkers van Lister. Verslag volgt op de site.  
Oosterpoort
Oosterpoort
Voor 35 medewerkers van Oosterpoort verzorgde DeTweetFabriek in opdracht van Bureau Jeugd en Media een dag vol met kennis en actieve opdrachten over sociale media en mediawijsheid. Oosterpoort had in 2011 al eens een volle nieuwsbrief over het gebruik van sociale media.
KJ Psychologen
KJ Psychologen
In opdracht van Bureau Jeugd en Media verzorgde DeTweetFabriek een thema avond over sociale media aan de medewerkers van KJ Psychologen, Praktijk InPetto , Praktijk Memo en Trivers  uit Brabant.
Kennisplein
Kennisplein
Tijdens het begeleiderscongres LVB op 25 november 2015 verzorgde DeTweetFabriek in opdracht van Bureau Jeugd en Media een workshop over LVB en Sociale Media. Een verslag van dit congres lees je hier .
Sentro pa Guia Edukashonal (SGE)
Sentro pa Guia Edukashonal (SGE)
Voor Sentro pa Guia Edukashonal verzorgd DeTweetFabriek op 18 en 19 november 2015 tijdens de Conferentie Mediawijsheid op Curacao een tweetal lezingen en workshops over de voor en nadelen van sociale media voor jongeren, E-Inclusie en Media en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Tico Vos maakte een beeldverslag van de eerste dag.  
Lijn 5
Lijn 5
Voor Lijn5 heeft DeTweetFabriek in samenwerking met GZ Psycholoog Andries Schilperoord een Share en Learn bijeenkomst gegeven aan 50 zorgprofessionals in de regio Hoorn. We hebben de deelnemers inzicht gegeven in het begrip ‘licht verstandelijk beperkt‘ en de hiermee samenhangende kansen en risico’s van de digitalisering, het internet en de sociale media.    
Pluryn
Pluryn
Bij Pluryn heeft DeTweetFabriek een deskundigheidsbevordering verzorgd voor een groep begeleiders van verschillende leefgroepen. Samen hebben we gesproken over de trends, de risico’s en de kansen die het internet, Apps en sociale media met zich meebrengen.
Nederlands Jeugd Instituut
Nederlands Jeugd Instituut
Voor het NJI heeft DeTweetFabriek mogen meeschrijven aan de toolbox ‘Media? Gewoon opvoeden’ . DeTweetFabriek heeft haar kennis mogen toevoegen aan het hoofdstuk ‘Kinderen met een LVB’. Hieronder is de toolbox te downloaden.    
Politie Gooi en Vechtstreek
Politie Gooi en Vechtstreek
Voor het complete team wijkjeugdagenten heeft DeTweetFabriek samen met twee acteurs een workshop gegeven over jongeren met een licht verstandelijke beperking. De vraag: “Wat is een licht verstandelijke beperking precies en hoe kun je met deze jongeren in gesprek?” stond centraal tijdens deze workshop.      
Mediawijzer
Mediawijzer
De week van de Mediawijsheid stond in 2014 in het teken van de Kinderrechten. DeTweetFabriek heeft via een expertsessie kennis mogen bijdragen aan het manifest ‘Recht op Mediawijsheid’ dat later is aangeboden aan Kinderombudsman Marc Dullaert.
’s Heeren Loo
’s Heeren Loo
Samen met twee cliënten heeft DeTweetFabriek het spel Sociale Slimmeriken van ’s Heerenloo in de praktijk mogen uittesten en heeft hierover  een recensie geschreven.
Kennisnet
Kennisnet
In opdracht van Bureau Jeugd en Media heeft DeTweetFabriek samen met Kennisnet een expertsessie georganiseerd met experts op het gebied van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze sessie resulteerde in een rapport ‘LVB Jeugd en Sociale Media’. Er zijn  Kamervragen gesteld door Marit Volp en Loes Ypma en antwoorden gegeven door Staatssecretaris Teeven. In de NOS uitzending ( link ) op 9 november 2014 is er aan het rapport aandacht besteed. Download het rapport
Amerpoort
Amerpoort
Voor Amerpoort verzorgd DeTweetFabriek samen met Appcoach de teamtrainingen “Cliënten en Internet” aan de begeleiders en workshops aan de cliënten en bewoners over sociale media.
Ipse de Bruggen
Ipse de Bruggen
Bij Ipse de Bruggen heeft DeTweetFabriek een aantal teamtrainingen verzorgd aan de begeleiders over hoe je jongeren met een verstandelijke beperking op de leefgroep begeleid bij het gebruik van internet en sociale media.
Unicef en Mediawijzer
Unicef en Mediawijzer
Tijdens de Kinderrechtentop in November 2014 heeft DeTweetFabriek op opdracht van Mediawijzer.net invulling mogen geven aan een ronde tafel sessie. De centrale vraag tijdens deze tafelsessie was; “Hoe zorgen wij ervoor dat kinderen met een verstandelijke beperking, zelfstandig en online kunnen spelen?”. De uitkomsten en commitments die gemaakt zijn tijdens deze top download je hier: December 2015 Lees hier de follow-up van Unicef.
ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland
Op het ROC Zorg en Welzijn aan de Vondellaan te Utrecht heeft DeTweetFabriek een aantal gastlessen gegeven aan BBL en BOL leerlingen over de impact van de digitalisering op hun werk.
Kentalis
Kentalis
Voor Kentalis heeft DeTweetFabriek een dagdeel invulling gegeven over mediaopvoeding in de begeleiding van hun jongeren. Samen met de 25 deelnemers is er stil gestaan bij de theorie, de rol van de begeleider en hoe je media verwerkt in het zorgplan van de jongeren.  
Movisie
Movisie
Tijdens de ‘ De Week van de Sociale Technologie’ van Movisie heeft DeTweetFabriek in 2013 en 2014 een aantal workshops verzorgd over mediawijsheid in de zorg.
Leger des Heils
Leger des Heils
Voor het Leger des Heils in Amsterdam ontwierp DeTweetFabriek voor een teammiddag met 50 deelnemers een creatief en actief offline spel volledig gericht op Media, Digitalisering en Sociale Media. Zoek jij voor jouw team ook een gezellige en informatieve manier om meer te weten te komen over sociale media? Informeer naar de mogelijkheden via het contactformulier .  
Nationaal MediaCoach
Nationaal MediaCoach
Voor de opleiding Mediacoach van het NOMC heeft DeTweetFabriek in de adviesraad als zorgprofessional haar bijdrage kunnen leveren vanuit de werkvloer aan het curriculum van de opleiding.