X
Menu
X

mediawijsheid

Met het risicotaxatie instrument social media beoordeelt u als groepsleider, docent, ouder en of
verzorger in hoeverre er risico’s schuilen achter het gedrag wat een jeugdige toont. Het instrument is
met name gericht op jongeren met een LVB, maar kan ook getoetst worden bij jongeren zonder een
LVB. Om een duidelijk en realistisch beeld te krijgen van de ernst van het probleem, wordt er
gescreend op drie gebieden: verkenning van de jeugdige zelf, verkenning van het daadwerkelijke
probleem en de gevolgen die het probleem met zich meebrengt.

Auteur: Joep van der Waal

Peter van Dyck van het Vlaamse blad Sterk belde met DeTweetFabriek over het eerder verschenen blog artikel over vloggen met een beperking. Wat levert het op en wat zijn de risico’s.

Iedere dag is er weer nieuws over digitale media, bijvoorbeeld over een nieuwe vorm van oplichting. Sonja: “Als je veel van het
onderwerp weet zie je soms teveel ellende. Het is moeilijker om de positieve kant ervan
te blijven zien. Er zijn zeker gevaren, maar media geeft ook veel meerwaarde. Ontwikkelingen die veel kansen bieden voor cliënten om hun zelfstandigheid te bevorderen.
Maar ook bijvoorbeeld Youtube maakt het voor veel mensen makkelijker dingen te begrijpen en zelf te doen.”

Lees het hele artikel via de download

WMO Magazine – Jose van Berkum: Hoe help je zeer kwetsbare burgers om mee te blijven doen in onze steeds digitalere
samenleving? Wmo Magazine belicht twee goede voorbeelden: Utrecht trekt (onder andere)
Wmo-geld uit om ouderen en jongeren met een verstandelijke beperking hierbij te helpen;
Sonja Heijkamp traint hulpverleners. Lees verder het artikel via download.