X
Menu
X

Risicotaxatie-instrument Social Media

Met het risicotaxatie instrument social media beoordeelt u als groepsleider, docent, ouder en of
verzorger in hoeverre er risico’s schuilen achter het gedrag wat een jeugdige toont. Het instrument is
met name gericht op jongeren met een LVB, maar kan ook getoetst worden bij jongeren zonder een
LVB. Om een duidelijk en realistisch beeld te krijgen van de ernst van het probleem, wordt er
gescreend op drie gebieden: verkenning van de jeugdige zelf, verkenning van het daadwerkelijke
probleem en de gevolgen die het probleem met zich meebrengt.

Auteur: Joep van der Waal

Delen