X
Menu
X

Mediapagina

Zorgorganisatie Amerpoort organiseert op 9 november de Special Media Awards, een landelijke wedstrijd voor mensen met een beperking die zelf media maken.

,,Dit evenement is de perfecte gelegenheid om een signaal af te geven aan mensen met een beperking die twijfelen om te beginnen met YouTube of andere media”, zegt jurylid Teun Peters. ,,Een beperking moet namelijk geen obstakel zijn, een beperking moet juist een kracht zijn!”

Mediamakers met een verstandelijke beperking kunnen hun bijdrage insturen tussen 1 september en 15 oktober via de website www.special-media-awards.nl.

Amerpoort geeft sinds twee jaar mediawijsheid veel aandacht. Vorig jaar reikte de zorgorganisatie voor het eerst YouTube Awards uit.

 

Artikel verscheen eerder in het AD

In de editie van April staan de prachtige verhalen van Sander, Idman, Miranda en Arthur over sociale media. DeTweetFabriek mocht vanuit Amerpoort een bijdrage leveren aan het artikel.

 

Peter van Dyck van het Vlaamse blad Sterk belde met DeTweetFabriek over het eerder verschenen blog artikel over vloggen met een beperking. Wat levert het op en wat zijn de risico’s.

Iedere dag is er weer nieuws over digitale media, bijvoorbeeld over een nieuwe vorm van oplichting. Sonja: “Als je veel van het
onderwerp weet zie je soms teveel ellende. Het is moeilijker om de positieve kant ervan
te blijven zien. Er zijn zeker gevaren, maar media geeft ook veel meerwaarde. Ontwikkelingen die veel kansen bieden voor cliënten om hun zelfstandigheid te bevorderen.
Maar ook bijvoorbeeld Youtube maakt het voor veel mensen makkelijker dingen te begrijpen en zelf te doen.”

Lees het hele artikel via de download

WMO Magazine – Jose van Berkum: Hoe help je zeer kwetsbare burgers om mee te blijven doen in onze steeds digitalere
samenleving? Wmo Magazine belicht twee goede voorbeelden: Utrecht trekt (onder andere)
Wmo-geld uit om ouderen en jongeren met een verstandelijke beperking hierbij te helpen;
Sonja Heijkamp traint hulpverleners. Lees verder het artikel via download.

Net zo zijn als de anderen. Met een hippe zonnebril op ben je even cool als andere meiden en jongens. Online heeft niet iedereen direct in de gaten dat je misschien een beetje anders bent.
Ook voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking biedt de online wereld kansen om mee te doen in de maatschappij. Media kunnen zelfs een positieve invloed hebben op hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen vergroten.
Maar er zijn ook grotere risico’s voor deze leerlingen. Ze zijn kwetsbaar en komen sneller in problematische situaties terecht dan leeftijdgenoten. Ze hebben meer moeite met de taal, begrijpen grapjes niet altijd, zijn makkelijker beïnvloedbaar en eerder slachtoffer van cyberpesten, sexting en grooming.
Het is voor LVB-leerlingen misschien nog belangrijker om mediawijs te worden. Om de kansen van internet en sociale media te kunnen benutten en zich tegelijk zo veel mogelijk te wapenen tegen de gevaren. Dat kunnen ze niet alleen. Daar ligt dan ook een taak voor de leraar. Geen gemakkelijke en één die veel tijd vergt.
Kennisnet wil daarom, in samenwerking met Mediawijzer.net, leraren in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs een handje helpen. Deze brochure biedt daarvoor praktische handvatten en kan helpen bij het gesprek tussen bestuurders, schoolleiders en leraren over de leerling in de digitale samenleving. Deskundigen vertellen hoe leraren hun leerlingen  zo goed mogelijk kunnen begeleiden en waar ze rekening mee moeten  houden. En tot slot wordt ingegaan op bepaalde thema’s, zoals de sociale  aspecten van mediagebruik, cyberpesten en seksualiteit.

Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet

Bron: www.kennisnet.nl

Ruim een jaar geleden zond Zembla de documentaire
“Liesbeth kan het niet meer volgen” uit.
In deze uitzending gaat het over Liesbeth, een
mevrouw met een licht verstandelijke beperking,Afbeeldingsresultaat voor liesbeth snapt het niet meer
die in onze maatschappij steeds zelfredzamer
moet worden. Dat lukt niet goed. Liesbeth is niet
voldoende zelfredzaam en met haar nog eens 2,5
miljoen mensen. Niet alleen LVB-jongeren, maar
ook veel dak- en thuislozen en laaggeletterde
ouderen. Ze kunnen het eigenlijk niet meer
volgen. De snelle en digitale maatschappij biedt
voor hen, ondanks de mogelijkheden, weinig
voordelen. Is dit te veranderen?

Dit whitepaper is bedoeld voor bestuurders van zorginstellingen, zorgmedewerkers en
mantelzorgers van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Deze groep jongeren leeft in woongroepen, zelfstandig met of zonder begeleiding. Ze
hebben allemaal te maken met de wereld om hen heen. Ze doen boodschappen, bezoeken
vrienden, gaan uit, reizen: ze doen mee! En dat is ook de bedoeling.
In dit whitepaper gaan we in op de toenemende digitalisering en de gevolgen hiervan
voor LVB-jongeren. Lukt het hen om te blijven reizen met de OV-chipkaart, digitaal te
bankieren, contact te onderhouden met vrienden via Facebook? En als dat al lukt, hoe
voorkom je dat ze te maken krijgen met digitaal pesten, en digitale oplichters?
Op 08 juni 2015 hebben zorgondernemers Sonja Heijkamp en Ingeborg van der Molen een
denktanksessie georganiseerd met een twintigtal mensen uit de zorg, ICT, eHealth en
sociale media om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het simpeler en veiliger kan
voor mensen met een beperking.
De opbrengst van deze Denktank ligt nu voor u. Met in het eerste hoofdstuk aandacht
voor digitalisering en wat daar niet werkt. Hoofdstuk twee gaat in op de zorgomgeving
van de jongeren, gevolgd door aanbevelingen om jongeren te ondersteunen in de digitale
samenleving en hen meer mediawijs te maken.
In de bijlagen treft u vervolgens good practices, bestaande hulpbronnen en de lijst van
deelnemers aan de Denktank aan.

We wensen u veel inspiratie en leesplezier!
Sonja Heijkamp, Ingeborg van der Molen, José van Berkum en Leon Chevalking

Leven en Leren (L&L) is een project van de Bibliotheek Utrecht, de stichting Lezen en Schrijven, Taal Doet Meer, het Wijkbedrijf Utrecht en Mira Media. Zij nemen met het L&L project het initiatief om een grotere groep laaggeletterden, laagopgeleide migranten en ouderen te stimuleren en te ondersteunen bij het online verwerven en bijhouden van hun basisvaardigheden.
Mijn bijdrage aan dit project lees je hier op http://www.miramedia.nl/projecten/leven-en-leren/info.htm

Het complete verhaal staat op http://www.miramedia.nl/wijkbewoner-digitaal/april-2014–interview.htm