X
Menu
X

Publicatie: Mediawijsheid voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking

Net zo zijn als de anderen. Met een hippe zonnebril op ben je even cool als andere meiden en jongens. Online heeft niet iedereen direct in de gaten dat je misschien een beetje anders bent.
Ook voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking biedt de online wereld kansen om mee te doen in de maatschappij. Media kunnen zelfs een positieve invloed hebben op hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen vergroten.
Maar er zijn ook grotere risico’s voor deze leerlingen. Ze zijn kwetsbaar en komen sneller in problematische situaties terecht dan leeftijdgenoten. Ze hebben meer moeite met de taal, begrijpen grapjes niet altijd, zijn makkelijker beïnvloedbaar en eerder slachtoffer van cyberpesten, sexting en grooming.
Het is voor LVB-leerlingen misschien nog belangrijker om mediawijs te worden. Om de kansen van internet en sociale media te kunnen benutten en zich tegelijk zo veel mogelijk te wapenen tegen de gevaren. Dat kunnen ze niet alleen. Daar ligt dan ook een taak voor de leraar. Geen gemakkelijke en één die veel tijd vergt.
Kennisnet wil daarom, in samenwerking met Mediawijzer.net, leraren in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs een handje helpen. Deze brochure biedt daarvoor praktische handvatten en kan helpen bij het gesprek tussen bestuurders, schoolleiders en leraren over de leerling in de digitale samenleving. Deskundigen vertellen hoe leraren hun leerlingen  zo goed mogelijk kunnen begeleiden en waar ze rekening mee moeten  houden. En tot slot wordt ingegaan op bepaalde thema’s, zoals de sociale  aspecten van mediagebruik, cyberpesten en seksualiteit.

Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet

Bron: www.kennisnet.nl

Delen