X
Menu
X

Over DeTweetFabriek

Hoe je als zorgprofessional mensen kunt begeleiden bij het gebruik van internet en sociale media? Wat betekent de digitalisering voor jouw werk? Wat doen jongeren toch allemaal online? Hoe werkt de groepsdynamiek online?

Hoe kan jij mensen daar het beste in ondersteunen? Hoe ga je om met privacy op de leefgroep? Welke rol heb jij als begeleider hierin? En hoe hou je je persoonlijke werk-privé balans nu je werk steeds meer digitaal wordt?

Ga in gesprek” is het antwoord.

Waar je precies over kunt praten, welk gesprek je wanneer voert en welke vragen je stelt kom ik graag over vertellen in jouw team of organisatie.

Wie
Mijn naam is Sonja Heijkamp. De afgelopen 17 jaar heb gewerkt op woongroepen en trainingshuizen met jongeren en volwassenen met een matig en licht verstandelijke beperking. Sinds 2016 ben ik drie dagen per week projectcoördinator Mediawijsheid bij Amerpoort. Daarnaast ben ik trainer, gastspreker en eigenaresse van deTweetFabriek.

Wat
DeTweetFabriek verzorgt deskundigheidsbevordering, lezingen, workshops, gastlessen en teamtrainingen op maat over sociale media, mediawijsheid, mediaopvoeding en de digitalisering aan zorgprofessionals werkzaam in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en buurt/wijkteams.

Missie en Visie
Zorgprofessionals ondersteunen mensen op een aantal leefgebieden. Internet is daar de afgelopen jaren ook onderdeel van geworden. Ik vind het belangrijk dat professionals zich dat realiseren, voldoende kennis hebben over media, een professionele houding kunnen aannemen en passende digitale vaardigheden bezitten. Hierdoor kunnen en durven zij over sociale media en internet in gesprek te gaan, oordeelvrij te luisteren en de jongere of cliënt zo te ondersteunen, dat hij/zij zo zelfstandig mogelijk online kan gaan.

Kwaliteit
Ik heb de opleiding SPW en SPH gedaan en heb inmiddels ruim 17 jaar ervaring in de gehandicaptenzorg. Het werkveld van de zorgprofessional ken ik goed en hierdoor kan ik mij uitstekend inleven in de vaak complexe uitdagingen waar zorgprofessionals mee te maken krijgen. Tijdens de trainingen maak ik gebruik van het competentiemodel zoals die is opgesteld door Netwerk Mediawijzer. 

Samenwerking
Ik werk nauw samen met Bureau Jeugd en Media en de experts van Mediaopvoeding.nl, hierdoor ben ik goed op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van media en opvoeding. Een deskundigheidsbevordering of training zal altijd maatwerk zijn en sluit altijd aan op de bestaande visie en werkmethodieken van de organisatie.