X
Menu
X

WMO Magazine – Jose van Berkum: Hoe help je zeer kwetsbare burgers om mee te blijven doen in onze steeds digitalere
samenleving? Wmo Magazine belicht twee goede voorbeelden: Utrecht trekt (onder andere)
Wmo-geld uit om ouderen en jongeren met een verstandelijke beperking hierbij te helpen;
Sonja Heijkamp traint hulpverleners. Lees verder het artikel via download.