X
Menu
X

Inclusie

Ruim een jaar geleden zond Zembla de documentaire
“Liesbeth kan het niet meer volgen” uit.
In deze uitzending gaat het over Liesbeth, een
mevrouw met een licht verstandelijke beperking,Afbeeldingsresultaat voor liesbeth snapt het niet meer
die in onze maatschappij steeds zelfredzamer
moet worden. Dat lukt niet goed. Liesbeth is niet
voldoende zelfredzaam en met haar nog eens 2,5
miljoen mensen. Niet alleen LVB-jongeren, maar
ook veel dak- en thuislozen en laaggeletterde
ouderen. Ze kunnen het eigenlijk niet meer
volgen. De snelle en digitale maatschappij biedt
voor hen, ondanks de mogelijkheden, weinig
voordelen. Is dit te veranderen?

Dit whitepaper is bedoeld voor bestuurders van zorginstellingen, zorgmedewerkers en
mantelzorgers van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Deze groep jongeren leeft in woongroepen, zelfstandig met of zonder begeleiding. Ze
hebben allemaal te maken met de wereld om hen heen. Ze doen boodschappen, bezoeken
vrienden, gaan uit, reizen: ze doen mee! En dat is ook de bedoeling.
In dit whitepaper gaan we in op de toenemende digitalisering en de gevolgen hiervan
voor LVB-jongeren. Lukt het hen om te blijven reizen met de OV-chipkaart, digitaal te
bankieren, contact te onderhouden met vrienden via Facebook? En als dat al lukt, hoe
voorkom je dat ze te maken krijgen met digitaal pesten, en digitale oplichters?
Op 08 juni 2015 hebben zorgondernemers Sonja Heijkamp en Ingeborg van der Molen een
denktanksessie georganiseerd met een twintigtal mensen uit de zorg, ICT, eHealth en
sociale media om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het simpeler en veiliger kan
voor mensen met een beperking.
De opbrengst van deze Denktank ligt nu voor u. Met in het eerste hoofdstuk aandacht
voor digitalisering en wat daar niet werkt. Hoofdstuk twee gaat in op de zorgomgeving
van de jongeren, gevolgd door aanbevelingen om jongeren te ondersteunen in de digitale
samenleving en hen meer mediawijs te maken.
In de bijlagen treft u vervolgens good practices, bestaande hulpbronnen en de lijst van
deelnemers aan de Denktank aan.

We wensen u veel inspiratie en leesplezier!
Sonja Heijkamp, Ingeborg van der Molen, José van Berkum en Leon Chevalking