X
Menu
X

Gehandicaptenzorg

bang

“Mijn cliënten op internet? Ik moet er niet aan denken, we doen er niet aan mee”.
Ik hoor dit soort opmerkingen regelmatig. Niet zo vreemd ook, zo’n opmerking van een manager of begeleider. Je zal maar ineens geconfronteerd worden met allerlei nieuwe uitdagingen op de werkvloer. De paniek slaat toe en alle onzekerheden vliegen over de tafel. Familieleden maken zich zorgen en benadrukken dat ze het liever ook niet willen.

Maar wat dan? Ga je als manager of team echt besluiten dat er geen internet angstbeschikbaar komt voor de cliënt? Waarom dan niet? Geef eens een goede reden? Is het alleen angst? De grote angst hoe de cliënten te beschermen tegen alle gevaren van het internet? Of zijn er nog meer redenen te bedenken? Die angsten zijn zeker terecht, er zijn ook veel gevaren op het internet. Maar die zijn er in het ‘offline leven’ toch ook? Daarom halen we zwemdiploma’s, doen we de deur op slot en gaan we mee naar de winkel. Dat is ons werk toch? Begeleiden….
Maar voel je niet alleen, dit soort vragen krijg ik regelmatig in mijn mailbox rechtstreeks vanaf de werkvloer. Ik vraag dan vaak aan begeleiders hoe ze dat nu doen met thema’s als seksualiteit en middelengebruik. Er zijn opvallend veel vergelijkingen te maken in de manier van begeleiden. Ga het maar eens na voor jezelf..

Goed, die angst is dus deels terecht. Maar jullie angsten mogen niet zomaar de digitale beperking worden voor de cliënten.
Ga je echt besluiten om er vanaf te zien? Weet je het zeker?
Naast de angst voor de gevaren en het ethische dilemma, of wij als begeleiders wel mogen beslissen of internet er wel of niet komt, zijn er namelijk nog twee belangrijke zaken waar je als manager of begeleider eigenlijk niet aan voorbij kunt gaan….

AWBZ
Ten eerste speelt er het recht van de cliënt in de AWBZ. In de folder (om precies te zijn op pagina 8) staat beschreven dat bewoners recht hebben op een internetaansluiting.
Alleen dat is al een reden om niet zomaar te kunnen besluiten dat er geen internet beschikbaar komt voor cliënten. Het moet dus beschikbaar zijn.
Hoe je daar invulling aan gaat geven hangt af van een aantal factoren. Neem in je overwegingen eens mee; de leeftijd, mogelijkheden, beperkingen, hulpvraag, doelen, visie van de ouders en de organisatie, risico-inventarisatie met betrekking tot het internet van de cliënt. Wanneer je samen deze punten meeneemt in je overwegingen en dit vastlegt in het zorgplan moeten er zaken mogelijk zijn.

awbzrechten

CIZ
Ten tweede deed ik niet zo lang geleden zelf een ontdekking waar ik – in het kader van mijn visie met betrekking tot mediawijsheid – erg positief over was. Het (her)indicatieformulier van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vraagt met ingang van november 2013 op pagina 11 aandacht voor de zelfstandigheid en begeleidingsbehoefte van cliënten bij het gebruik van de mobiele telefoon en de computer. Begeleiders wordt daar dus letterlijk gevraagd om te beoordelen hoe zelfstandig een cliënt is in het gebruik van het mobieltje en de computer. Zinvol om dus minimaal als team je eens af te vragen hoe het er bij jullie cliënten eigenlijk voor staat. Maar hoe doe je dat?

mediawijsheidCIZ

Laten we even stil staan bij de huidige vorm van zorg aanvragen. Het kan zijn dat jouw bewoner een indicatie heeft voor een hele lange tijd. Je gaat er misschien vanuit dat de volgende indicatieaanvraag niet meer voor jou is. Of je hebt gehoord dat het CIZ zal ophouden te bestaan.
Omdat er nu nog veel onduidelijk is, vanwege de transitie, zou je kunnen bedenken dat het hele circus wel aan jou voorbij zal gaan. Het is inderdaad niet ondenkbaar is dat de huidige manier van zorg indiceren zal stoppen. Wie dit in de toekomst gaat doen? Ik weet het niet! Misschien jij wel met het buurtteam of in samenwerking met de huisarts of wijkverpleegkundige?
Zie deze blog dan meer als uitdaging om de info die er nu is te gebruiken voor de toekomst. Want op welke manier jouw gemeente de zorg straks ook gaat organiseren, er zal door jou gekeken moeten worden naar welke zorg er nodig is. Heb dan ook oog voor de digitale vaardigheden van mensen en vraag of er op dat vlak hulp nodig is.

ZORGPLAN
Weet je inmiddels al waar bij jouw cliënt een vinkje komt te staan? Hoe ga jij die begeleiding die je gaat bieden beschrijven in het zorgplan? En waar ga je het beschrijven? Bij welk domein? Tenslotte ga je iets aanvinken en zal dit overeen moeten komen met wat je in het zorgplan beschrijft.
Goed om ze eens door te nemen! *

Client kan zelfstandig hulpmiddelen voor communicatie gebruiken en heeft daarbij geen hulp van anderen nodig;
Zet je hier een vinkje? Dan heb je in mijn beleving te maken met een cliënt die geheel mediawijs is. Hij/zij heeft een goed werkende pc en mobiel, kent alle knopjes, heeft zelf een netwerk waar hulp gevraagd kan worden, kent alle wegen op het internet, weet hoe de sociale media werkt, kan geheel zelfstandig alles digitaal (bijv. DigID) regelen, kan een e-mail versturen, zorgt altijd voor voldoende beltegoed, belt binnen de bundel, kent de risico’s en kansen van het internet en heeft een goede balans tussen het leven online en offline. Jij hoeft als begeleider nooit tips te geven, te verwijzen, iets uit te leggen of voorlichting te geven.
In het competentiemodel van Mediawijzer zit deze cliënt met de meeste competenties in niveau 3 en 4.

Client kan zelf hulpmiddelen voor communicatie gebruiken, maar heeft daarbij begeleiding nodig;
Goed, je besluit dus op basis van je observaties en rapportages hier een vinkje te plaatsen. Er is dus soms begeleiding nodig als het gaat om de computer of de mobiel. Begeleiding bieden kan bestaan uit verschillende zaken. Je hebt hier te maken met een cliënt die in grote lijnen het apparaat zelf kan bedienen, zelf weet hoe je een mobiel nummer intypt, mailt met zijn/haar netwerk, een profiel op FaceBook kan aanmaken, hoe de instellingen daar werken en hoe je zelf een instantie belt. Jouw begeleiding bestaat uit het voor bespreken, tips geven, na bespreken en soms bespreek je eens tijdens de begeleidingstijd wat het laatste digitale nieuws is en vraag je je cliënt of hij/zij daar al van op de hoogte was. Misschien is het goed om eens na te denken of jouw cliënt leerdoelen heeft op dit gebied? In het competentiemodel van Mediawijzer zit deze cliënt met de meeste competenties in niveau 2 & 3.

Client kan slechts met veel moeite zelf hulpmiddelen voor communicatie gebruiken, iemand anders moet hierbij helpen;
Zet je hier een vinkje, dan ga je dus meer begeleiding geven, of iemand zoeken die jouw cliënt daarbij kan helpen. Wat ga je dan doen? Waar bestaat die begeleiding uit? Je hebt te maken met een cliënt die jouw hulp nodig heeft. Waarschijnlijk bij het intoetsen van een nummer, bij het bewaken van het beltegoed, het aanmaken van een profiel op de sociale media, het online regelen van zaken als verzekering, maken van een afspraak bij de gemeente, bellen naar een instantie, jouw uitleg nodig heeft hoe je veilig op het internet surft, door jouw wordt aangesproken op zaken die bijvoorbeeld online strafbaar zijn of de nettiquette die niet nageleefd worden. Zou het misschien goed zijn om een leerdoel te formuleren of basis van je bevindingen? In het competentiemodel van Mediawijzer zit deze cliënt met de meeste competenties in niveau 1 & 2.

Client is niet in staat om zelfstandig hulpmiddelen voor communicatie gebruiken, iemand anders moet dit overnemen;
Deze aangevinkt? Je moet nu echt aan de bak. Of er is iemand (een vrijwilliger of familie) nodig die jouw cliënt hierbij gaat helpen. Deze cliënt heeft dit echt nodig. Er is misschien geen computer of mobiel aanwezig. Er is bijvoorbeeld geen geld voor. Jouw cliënt maakt gebruik van de computer in de huiskamer of inloop. Of hij/zij is bijvoorbeeld niet in staat om zelf het geld te beheren dat nodig is voor bellen en internetten. Er zijn niet voldoende vaardigheden om zelf een reguliere mobiel of computer te bedienen. Iets opzoeken via Google is niet mogelijk. Bellen naar instanties geeft veel stress, jij belt eigenlijk altijd. Een afspraak met een instantie loopt altijd via de begeleiding . En mocht hij/zij achter de computer of Ipad belanden, dan zou het wenselijk zijn dat er altijd iemand naast zit om iets aan te wijzen, iets over te nemen of uit te leggen. Een aangepast hulpmiddel zou geen gek idee zijn voor deze cliënt. Er zijn aangepaste mobieltjes, websites en apps die wel geschikt zijn om te gebruiken. Zal het dan wel mogelijk zijn om hier zelfstandig gebruik van te maken?
In het competentiemodel van Mediawijzer zit deze cliënt op de meeste competenties in niveau 0 & 1.

“Mijn cliënten op internet? Ik moet er niet aan denken, we doen er niet aan mee”. Daar begon deze blog mee. Ik denk dat we er ‘niet aan moeten denken’ omdat we bang zijn. Omdat we ons zorgen maken en het liefst onze cliënten willen beschermen tegen alle risico’s in de (digitale) wereld. We zijn niet voor niets gaan ‘zorgen voor de ander’. Maar zoals bij alle thema’s binnen je werk als professional, is het altijd de juiste balans zoeken tussen gepaste afstand en nabijheid. Wanneer grijp je in, wanneer niet? Het siert je dus ergens ook als je internet niet ziet zitten voor je cliënten, maar tegelijkertijd beperk je hem of haar dus ook direct. Er moet geen zorgsyndroom ontstaan als het om internet gaat. Dus zorg wel voor die aansluiting, maar ga samen het gesprek aan over hoe, wie, wat, waar, wanneer en waarom?

Internet voor onze cliënten; het lijkt niet eenvoudig om dit op een prettig werkbare manier voor iedereen op poten te zetten. Er komt veel bij kijken. Toch zijn er al best een aantal organisaties die de stap genomen hebben en momenteel midden in deze veranderingen zitten. En dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Technische storingen, kostenposten, bezorgde familieleden, onzekere begeleiders en managers. Maar laten we vooral in dat hele circus niet vergeten dat het om de cliënten gaat. Terug naar de doelen van het individu en de visie en missie van de organisatie. Wat stond daar ook alweer?

7 april 2014 Sonja Heijkamp – deTweetFabriek

 

* Het betreft hier een persoonlijk idee en invulling. Ik heb aan het CIZ gevraagd om handvatten bij het beoordelen van deze vraag, maar heb deze niet gekregen. Voor inhoudelijke vragen verwijs ik naar het CIZ of naar de afdeling zorgbemiddeling van uw eigen organisatie. Daarnaast ben ik mij bewust dat cliënten niet in hokjes passen en dat de exacte invulling van zorg en begeleiding niet samen te vatten is met een vinkje meer of minder.

naamloos

Hulpverleners moeten zich bewust gaan worden van hun bijdrage aan de mediaopvoeding van hun cliënten. De rol van persoonlijk begeleiders is daar uitermate geschikt voor. Zij zijn de mensen die met regelmaat in contact zijn met cliënten, de zorgplannen schrijven en geleerd hebben hoe je methodisch iets kan inzetten om doelen te bereiken.

Door Sonja Heijkamp – deTweetFabriek- 15 maart 2013

Download alles in een overzichtelijk formaat voor op kantoor!

Mediawijsheid benadrukken is op vele manieren mogelijk. Een speciale avond organiseren voor collega’s of cliënten is leuk en kan zeker bijdragen aan een gezonde dosis nieuwe inzichten en kennis. Ook een collega aanstellen als Mediacoach, is een vorm die kan passen bij de integratie van mediawijsheid in jouw zorgorganisatie of team. Maar daarmee ben je er niet. Uit ervaring weet ik dat deze kennis voor een korte periode van invloed is op je dagelijkse werk. Meestal gaat 2 minuten na een training de eerste telefoon alweer en moeten hulpverleners direct aan de slag met de dagelijkse routine. De eerste weken “zingen” de geleerde termen rond op de afdeling en slingeren er handige tools rond vanuit de training. Enthousiaste collega’s benoemen de training zo af en toe nog eens en spreken teamleden aan op de geleerde vaardigheden. Er worden mondelinge afspraken gemaakt over ‘hoe-we-het-nu-toch-echt-anders-gaan-doen’.

En dan komt er die fase waarin de training wegzakt, de oude patronen de kop weer op steken, de tools achter in de kast zijn beland en de afspraken niet meer zo stevig staan als dat het toen leek.

Er is dus meer nodig dan een avond of training om nieuw gedrag vast te houden en er actief mee te werken. Om de kennis die is opgedaan vast te houden en duurzaam te laten zijn is het nodig om dit vast te leggen in de werkdocumenten, handleidingen en zorgplannen. En dat is wat er nodig moet gebeuren als het gaat om mediawijsheid.

Zorgplannen hebben op iedere zorginstelling een andere vorm en inhoud. Andere termen, andere bewoordingen en het hangt van de schrijver af in welke stijl er geschreven wordt. Zorgplannen hebben wel een aantal dingen gemeen; er staan doelen in, die beschreven zijn vanuit de verschillende leefgebieden. Het is belangrijk om te beseffen dat vrijwel op elk leefgebied een link te vinden is met mediawijsheid.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de verschillende leefgebieden, die zijn opgesteld in het kader van de kwaliteitsbevordering* van de gehandicaptenzorg, zie je al snel dat mediawijsheid op elk leefgebied van invloed is.

Ik probeer dit inzichtelijk te maken door middel van het formuleren van een aantal vragen die je aan jezelf of aan je cliënt kunt stellen bij het maken van het zorgplan.

Lichamelijk welbevinden

 • Heb je een gezonde balans tussen ontspanning en de activiteiten achter de pc?
 • Slaap je goed, is je dag en nacht ritme gezond?
 • Lukt het om op tijd te stoppen met gamen?
 • Ben je voldoende in beweging of zit je (te) veel achter de pc?
 • Lukt het om te stoppen met gamen om te eten en drinken?
 • Maak je tijd vrij voor vrienden, sporten en uitgaan?

the perfect pc

Psychisch welbevinden

 • Hoe was het vandaag op het internet?
 • Hoe voel je je achter de pc, ben je ontspannen of vaak gespannen?
 • Heb je daar leuke contacten?
 • Hoe reageren mensen op jou? En hoe reageer jij op hen?
 • Wordt je wel eens niet begrepen ergens op het internet?
 • Pest jij wel eens iemand online of iemand jou?
 • Is alle informatie die je daar leest duidelijk, heb je wel eens ergens vragen over?

Interpersoonlijke relaties

 • Welke contacten heb je online?
 • Hoe maak je nieuwe contacten en hoe zorg je dat dit contact blijft?
 • Zijn er verschillen tussen de mensen die je echt ontmoet en die je alleen online kent?
 • Nodig je nieuwe online contacten uit bij jou thuis? Hoe weet je of dat veilig is?
 • Heb je seksueel contact met je online contacten? Hoe werkt dat? Hoe weet je of dit veilig is?
 • Is er wel eens iets onduidelijk op het internet tussen jou en je contacten? Snappen jullie elkaar?
 • Ken je sites die speciaal bedoelt zijn voor mensen met een beperking? Doe je daar iets mee?

Deelname aan de samenleving

 • Ken je de mogelijkheden van het internet bij het zoeken naar werk of dagbesteding?
 • Gebruik je filmpjes om vaardigheden te leren?
 • Heb je ook online contacten met je collega’s, je buurvrouw of je baas? Hoe ga je daarmee om? Waar hou je wel of geen rekening mee?
 • Ken je de websites van de organisaties waar je zorg van krijgt? Of graag eens kennis wilt maken?
 • Zijn de websites altijd duidelijk genoeg? Kan je er vinden wat je zoekt?
 • Weet je waar je online terecht kunt met vragen of problemen?

Persoonlijke ontwikkeling

 • Wat zou je nog willen leren? Weet je bijv.hoe een mailadres werkt?
 • Weet je waar je waar je dit kunt leren? Is dat ook mogelijk via internet?
 • Heb je een vriend, familielid of begeleider die jou daarbij kan helpen?
 • Weet je waar je online je vragen kunt stellen over wat je wilt leren?
 • Gebruik je wel eens internet/sociale media om je doelen te bereiken?
 • Wie laat jou zien waar je de antwoorden kunt vinden die je zoekt bij het leren?

gameverslaving

Materieel welzijn

 • Welke apparaten heb je tot je beschikking?
 • Snap je hoe die apparaten werken of heb je iemand waar je hulp kunt vragen?
 • Heb je mogelijkheden om op het internet te kunnen
 • Weet je hoeveel geld er nodig is voor een pc en de aansluiting
 • Waar kun je internetten als je er zelf thuis geen beschikking over hebt?
 • Wie maakt jouw laptop in orde als hij stuk is?
 • Hoe weet je of die persoon er echt verstand van heeft?
 • Heb je een bureau om op een lichamelijk gezonde manier te gamen of internetten?

Zelfbepaling

 • Bepaal jij zelf of je op het internet gaat?
 • Zijn er regels of afspraken gemaakt op de groep?
 • Waarom zijn die er?
 • Ken je de regels en lukt het om je hier aan te houden?
 • Wie helpt jou op het internet om te laten zien welke keuzes je daar hebt?
 • Ben je op de hoogte van de regels, afspraken en wetten die gelden op het internet?
 • Weet je wat er wel en niet strafbaar is op het internet?
 • Waar kun je terecht als je zelf slachtoffer bent van vervelende dingen op het internet?

Belangen

 • Heb je denk je recht op een pc en een internetverbinding?
 • Je hebt een klacht over iets, weet je waar je terecht kunt of zet je het online?
 • Weet je dat je recht hebt op privacy? Voeg je dan wel of geen begeleiders toe op FaceBook?
 • Is de cliëntenraad goed bereikbaar? Kan je ze bijvoorbeeld mailen?
 • Zijn de meeste websites goed leesbaar en geschreven in begrijpelijke taal?
 • Is begeleiding goed bereikbaar voor jou? Werken ze met de apparaten die jij ook gebruikt?

Zorgafspraken en ondersteuningsplan

 • Is in jou zorgplan beschreven welke doelen je hebt bij de pc en het internet?
 • Is jouw wettelijk vertegenwoordiger op de hoogte van jouw doelen en plan?
 • Kijkt begeleiding regelmatig met jou naar je doelen en hoe je ermee aan het werk bent?

cartoon

Cliëntveiligheid: fysieke veiligheid, sociale en emotionele veiligheid.

 • Weet je dat online medicatie kopen onveilig kan zijn?
 • Is jouw apparatuur zo geïnstalleerd dat het brandveilig is?
 • Ken je de weg naar de vertrouwenspersoon als het online onveilig voor je is?
 • Wat doe je wanneer je slachtoffer bent van seksueel misbruik via het internet?
 • Ken je de afspraken die er zijn op jouw afdeling als het gaat om je vrijheid op het internet?
 • Voel je je veilig op het internet? Hoe komt dat?
 • Weet je hoe het werkt met jouw privacy? Ken je de instellingen bijvoorbeeld op FaceBook die hierbij horen?
 • Kun je uitleggen welke grenzen en zijn online? Wanneer ga je een grens over?
 • Zijn er bij jouw organisatie richtlijnen zodat je kunt lezen wat de grenzen zijn?

IMG_2051

Kwaliteit van medewerkers en organisatie.

 • Weet jouw organisatie wat er de komende jaren allemaal digitaal gaat veranderen?
 • Kan begeleiding jouw helpen bij je vragen die je hebt over de pc en het internet?
 • Doet jouw begeleiding wat daarover is afgesproken in je zorgplan?
 • Helpt de organisatie jouw begeleider bij het leren over internet en computers?
 • Is het voor jou begeleider duidelijk waar hij/zij dit kan leren?
 • Weet jouw begeleider om te gaan met jouw gedrag en de digitalisering in de zorg?
 • Doet jou organisatie voldoende om begeleiders te helpen bij deze ontwikkelingen?

Samenhang in zorg en ondersteuning.

 • Praat jij met begeleiders over internet, de pc en wat je hierin nog kan/wil leren?
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt over internet en jouw ontwikkeling hierbij?
 • Praten begeleiders met elkaar over de nieuwe ontwikkelingen? Hoor jij daar ook iets van?
 • Dragen begeleiders over tussen werk, wonen en familie over internetzaken? Is dit met jouw besproken?
 • Evalueert begeleiding met jouw over je doelen bij het leren over internet?

[Niet citeren of overnemen zonder bron- en auteursvermelding]

DeTweetFabriek heeft een training gemaakt om teams in de zorg te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid met het thema mediawijsheid. Zelf met dit thema aan de slag? Neem contact op via detweetfabriek@live.nl of op Twitter via @deTweetFabriek

* opgesteld door cliëntenorganisaties (FvO, CG-Raad, LFB), de zorgaanbieders(VGN), beroepsorganisaties (NVO, NIP, NVAVG, V&VN, Phorza), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Klik hier voor het oorspronkelijke document met de leefgebieden.